یکشنبه 9 آذر 1399   08:34:18
توسعه سامانه نماگر صنعت نفت توسط اداره کل فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک

1396/12/20 یکشنبه

براساس ابلاغیه مقام عالی وزارت مبنی بر ایجاد انضباط مدیریتی در تدوین و بهره گیری از آمار در صنعت نفت و به دنبال تشکیل شورای ساماندهی آمار و اطلاعات قرارداد برون سپاری سامانه هوش تجاری در حال توسعه بوده و حوزه های مختلفی نظیر منابع هیدروکربوری، منابع انسانی، مدیریت استراتژیک و ... را پوشش داده که در برخی حوزه ها در حال نهایی سازی می باشد.