پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401   22:16:55
 
یکشنبه 6 مهر 1399
قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی

هیئت وزیران در جلسه 1398/10/18 به پیشنهاد شماره 456-20/2 مورخ 1398/6/30 وزارت نفت و به استناد ماده (6) قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی -مصوب 1398- آیین نامه اجرائی قانون مذکور را تصویب کرد.
 
متن کامل قانون
فهرست مجوزهای صادره وزارت نفت