معرفي مديران.jpg

 

هوشنگ فلاحتيان

معاون محترم وزير در برنامه ريزي

تحصيلات:


- فوق ليسانس مديريت اجرايي

- ليسانس مهندسي مكانيك

سوابق كاري:

- مدير نيروگاه (1367-1375)

- رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت توزيع برق اصفهان (1375-1377)

- رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت برق منطقه اي غرب (1377-1381)

- رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت برق منطقه اي باختر (1381-1385)

- رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت برق منطقه اي اصفهان (1385-1392)

- معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي و همزمان رئيس هيئت مديره شركت توانير و شركت توليد برق حرارتي كشور (1392-1396)

- مشاور وزير نيرو در امور برق و انرژي و رئيس هيئت مديره شركت مادر تخصصي توليد برق حرارتي (1396-1397)
 


 
 

حامد هاشمي ملايري

مديركل فناوري اطلاعات و توسعه دولت الكترونيك

تحصيلات:


- كارشناسي ارشد؛ تكنولوژي اطلاعات(IT)- تجارت الكترونيك

- كارشناسي؛ مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

سوابق كاري:

- رئيس برنامه ريزي و كنترل طرحهاي فاوا مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت ملي گاز ايران

- رئيس امور بهره برداري مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت ملي گاز ايران

- رئيس هيئت مديره شركت گاز استان كرمانشاه ( از سال 95 تاكنون)

- عضو علي البدل هيئت مديره شركت گاز استان تهران (94-95)

- عضو علي البدل هيئت مديره شركت گاز استان لرستان (93-94)

- مسئول هماهنگي و بهره برداري مديريت گازرساني

- كارشناس تكنولوژي اطلاعات مديريت گازرساني

- كارشناس ارشد سيستمهاي مكانيزه مديريت گازرساني

- كارشناس آمار مديريت گازرساني

- هماهنگ كننده خدمات مشتركين مديريت گازرساني
 


محمد علی علایی

مدیر کل اجرای سیاست‌های اصل 44 و تنظیم روابط و مقررات بازار

تحصیلات:


- دکترای مهندسی شیمی

- کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - جداسازی

- کارشناسی مهندسی شیمی- طراحی فرآیند پالایش نفت دوره Oil Mini MBA (گرایش اجرایی) دانشگاه صنعت نفت

سوابق کاری :

- سرپرست اداره کل اجرای سیاست‌های اصل 44 و تنظیم روابط و مقررات بازار

- رئیس برنامه ریزی توسعه طرح های پائین دستی

- مسئول برنامه ریزی طرحهای پالایش وپخش وگاز

- کارشناس ارشد برنامه‌ریزی طرح‌های پالایش و پخش و گاز

- کارشناس برنامه‌ریزی طرح‌های پالایش و پخش و گاز

- تدریس در دانشگاه علم و صنعت ایران

- تدریس در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

- محقق دانشگاه صنعتی مالک اشتر

- محقق در پژوهشگاه علوم تکنولوژی دفاعی
 

ياسر ميرزايي سيرويي

مديركل بودجه، منابع و ارزيابي طرحها

تحصيلات:


- كارشناسي ارشد؛ دانشگاه صنعتي اميركبير، 1392

- كارشناسي مهندسي و علم مواد؛ دانشگاه صنعتي شريف، 1389

سوابق كاري:

- مدير كل بودجه، منابع و ارزيابي طرح‌ها، 1397 تاكنون

- مشاور معاون وزير نفت در برنامه‌ريزي در امور تنظيم مقررات نفت، گاز و پتروشيمي، 1396

- كارشناس ارشد سرمايه‌گذاري در مديريت سرمايه گذاري شركت ملي نفت ايران و رئيس قراردادهاي داخلي، 1395 تا 1396

- كارشناس اقتصادي دفتر وزارتي نفت، 1393 تا 1395

- معاون فني و اقتصادي شركت ژرف‌كاو، فعال در حوزه معادن تيتانيوم و مس، 1391 تا 1392

- دبير تحليل اقتصادي روزنامه دنياي اقتصاد، 1389
 


گروه دورانV6.0.19.0