محمد مهدی رحمتی

معاون وزیر در برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری

تحصيلات:

- فارغ التحصیل رشته مهندسی برق - دانشگاه صنعتی شریف
- فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی - موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی
سوابق كاري :
- سال 1370: معاون نفت و گاز دفتر امور انرژی سازمان برنامه و بودجه
- سال 1372: دبیر کمیته تدوین و برنامه ریزی نفت و گاز (برنامه دوم)
- سال 1374: مدیر کل امور انرژی سازمان برنامه و بودجه
- سال 1377: دبیر کمیته تدوین و برنامه ریزی انرژی و عضو ستاد برنامه سوم
- سال 1378: معاون امور زیربنائی سازمان برنامه و بودجه
- سال 1380: معاون امور زیربنائی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- سال 1382: عضو ستاد برنامه چهارم
- سال 1387: معاون امور فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- سال 1388: عضو ستاد برنامه پنجم
- سال 1389: معاون نظارت راهبردی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
- سال 1393: معاون نظارت راهبردی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- سال 1393 تا کنون: مشاور وزیر نفت و رئیس هیات مدیره شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
- هم اکنون : عضو ستاد برنامه ششم و معاون وزیر نفت در برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری
سعید قوام پور

مدیر کل برنامه ریزی استراتژیک

تحصيلات:

دوران دبيرستان در كرمانشاه و سپس تهران گذرانده شد
مدرك كارشناسي مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف 1359
مدرك كارشناسي ارشد مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي اميركبير 1371
مدرك دكتراي مهندسي صنايع ( مديريت سيستم و بهره وري ) از واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي 1383
سوابق کاری:
- استخدام در وزارت نفت در تاريخ آبان 1361 در پالايشگاه تهران
- مهندس پالايش منطقه الف پالايشگاه 1362-1361
- كارمند ارشد عمليات پالايش و مسئول واحد تبديل كاتاليستي، مسئوليت اداره كنترل 2 جنوبي واحدهاي آيزوماكس،هيدروژن و تبديل كاتاليستي جمعا" به مدت 9 سال
انتقال به شركت ملي گاز ايران از سال 1371
شروع فعاليت در واحد خدمات طرحها در مديريت مهندسي و ادامه كار در مديريت برنامه ريزي از سال 1372 تا 1392 و در مشاغل ذيل :
- كارشناس و كارشناس ارشد خط مشي ها
- رئيس تدوين برنامه هاي راهبردي
- رئيس امور تدوين و تلفيق برنامه هاي استراتژيك
- معاون مدير برنامه ريزي
- انتقال به وزارت نفت از سال 1392 به عنوان مدير كل برنامه ريزي استراتژيك در معاونت برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري
عضويت هاي بين المللي:
عضويت در اتحاديه جهاني گاز ( IGU ) از سال 1994 در كميته استراتژي، اقتصاد و مقررات گاز براي 5 دوره سه ساله. مسئول تنظيم گزارشات منطقه خاور ميانه در زمينه هاي عرضه و تقاضاي گاز، قيمت گذاري گاز و تنظيم مقررات بازار گاز
سوابق دانشگاهی:
- استاد يار دانشگاه در رشته مهندسي صنايع و ايمني صنعتي دانشگاه كار قزوين از سال 1385 تا 1390
- مدرس دروس مديريت ريسك، مديريت بحران، اقتصاد مهندسي، مديريت مواد خطرناك، فرايند هاي پالايش، انتقال و توزيع گاز
- استاد يار دانشگاه آزاد اسلامي ( استاد مدعو) دانشكده مديريت و حسابداري از سال 1393
- هدايت و مشاوره بيش از 25 پروژه كارشناسي و كارشناسي ارشد
مقالات و سخنرانيها:
- روند مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي تجاري تهران در فاصله چهار سال در دومين همايش ملي انرژي در تهران
- محيط مقررات گذاري در بازار گاز طبيعي ايران، ارائه در بيست و سومين كنگره جهاني گاز در سال 2006 در كشور هلند
- فاكتورهاي كليدي موفقيت در برنامه ريزي استراتژيك ملي گاز ايران، هفتمين كنگره بين المللي مديريت تهران،1388
- مقالات مندرج در نشريات و سايتها در رابطه با برنامه ريزي استراتژيك
دوره هاي آموزشي مهم:
- دوره جامع پالايش نفت براي مهندسان پالايش در سال 1988 در كشور ژاپن
- دوره مديريت انرژي در كشور كره ( KOICA) 1995
- اقدامات جامع و كمي ضد زلزله در شبكه هاي توزيع گاز توسط شركت اوزاكا ژاپن در سال 2003 در ژاپن
- آموزش و تبادل تجربيات تئوري و عملي در زمينه HSE توسط RWTUV آلمان در سال 2004 در اسن آلمان
- دوره فشرده آموزش مديران ارشد شركت ملي گاز ايران شامل دوره هاي حسابداري، مديريت بحران،مقولات مديريت انرژي، اقتصاد ايران، مديريت منابع انساني، شركتهاي نفت بين المللي، مديريت تكنولوژي، مهارتهاي مذاكره در قراردادهاي نفت و گاز و مديريت استراتژيك توسط موسسه مطالعات بين المللي انرژي از سال 1386 الي 1389
سيدحميدرضا سيدجعفري

مدير كل اجراي سياستهاي اصل 44 و برنامه ريزي صنايع پايين دستي

تحصیلات:
- بورسيه تحصيلي ليسانس مهندسي شيمي دانشكده نفت آبادان (1363) شركت ملي نفت ايران
- فوق ليسانس مهندسي صنايع «گرايش مديريت صنايع» (1375)
- Post Graduate مديريت و اقتصاد صنايع پايين دستي نفت، گاز، پتروشيمي دانشگاه IFP فرانسه 2004 ميلادي
اهم سوابق اجرايي:
- مهندسي پالايش
- رئيس برنامه ريزي وكنترل پالايشگاه
- رئيس R&D پالايش
- مدير برنامه ريزي تلفيقي و عضو هيأت مديره پالايش و پخش
- سرپرست مديريت پژوهش و فناوري پالايش و پخش
- رئيس هيأت مديره پالايشگاه امام خميني (ره) شازند
- رئيس هيأت مديره پالايشگاه شهيد تندگويان
- مشاور معاون وزير در برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت
- ساير مسئوليتهاي ديگر ...
نازیلا عاکفیان

سرپرست اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت نفت

تحصيلات:

- ليسانس مهندسي صنايع ( گرايش برنامه ريزي وتحليل سيستم ها) دانشگاه علم و صنعت ايران
- فوق ليسانس مهندسي صنايع ( گرايش مهندسي صنايع) دانشگاه تربيت مدرس با معدل 18.46 و رتبه اول دانشگاه در كليه رشته هاي فني مهندسي
- دانشجوي دكتراي مديريت آينده پژوهي
سوابق كاري (از انتها به ابتدا):
سوابق داخلي:
- سرپرست اداره كل فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت نفت(سال 94)
- مديركل آموزش و تجهيز نيروي انساني وزارت نفت
- مدير كل تحول، بهره وري و توسعه كارآفريني وزارت نفت
- مدير كل تحول اداري و كارآفريني وزارت نفت
- مدير كل كارآفريني و اشتغال وزارت نفت
- سرپرست اداره كل بهره وري وزارت نفت
- رئيس بهره وري و تحول اداري وزارت نفت(سال 81)
سوابق خارجي:
- مدير برنامه ريزي و كنترل پروژه و سيستم هاي اطلاعات مديريت و مشاور برنامه ريزي استراتژيك شركت توليدي نيرومحركه (سال 80)
- كارشناس بهره وري و جمعيت سازمان برنامه و بودجه
- كارشناس كنترل پروژه و سيستم هاي اطلاعات مديريت خودروسازي سايپا
- كارشناس بهره وري و كنترل پروژه شركت خدمات علمي صنعتي استان تهران (سال 73)
بهنام ساعی

سرپرست اداره کل نظارت بر منابع هیدروکربوری

سوابق تحصیلی:


-ديپلم رياضي فيزيك، دبيرستان نمونه دولتي شيخ مفيد
-کارشناسي مهندسي شيمي(طراحي فرايندهاي نفت) در دانشگاه علم و صنعت ايران
-کارشناسي ارشد مهندسي شيمي (مخازن هيدروکربوري) در دانشگاه صنعتي سهند و بورسيه طرح ضربتي
سوابق شغلی:
-سرپرست اداره كل نظارت برمنابع هيدروكربوري و اكتشاف از سال 1393 تاكنون
-دبير كارگروه تخصصي هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي
-دبير شوراي عالي اكتشاف نفت
-عضو كارگروه بالادستي تعريف و تصويب پروژه هاي پژوهش و فناوري صنعت نفت
-مسئوليت بررسي و ارزيابي ساختارهاي كانديد شده جهت ذخيره سازي گاز
-مسئول كارگروه تهيه گزارش منابع هيدروكربوري كشورهاي جهان و مقايسه با ايران
-مسئول كارگروه تهيه كتاب آمار و ذخاير نفت و گاز كشور
-راهبري تهيه گزارش ميادين مشترك
-راهبري تهيه گزارش ذخيره سازي نفت خام در ايران و جهان
-راهبري تهيه گزارش ميادين غرب كارون
-راهبري تهيه گزارشات روزانه و ماهانه عملكرد توليد نفت خام،گاز، مايعات و ميعانات، اكتشاف و حفاري
-راهبري تهيه گزارش فاصله اكتشاف تا توليد ايران با كشورهاي حاشيه خليج فارس
- و ...
سوابق آموزشی:
-عضو اصلي کميته دانشجويي انجمن مهندسي شيمي ايران(يک سال)
-ارائه بيش از پنج مقاله در زمينه صنايع بالادستي نفت و گاز در سمينارها و كنگره هاي داخلي
-همکاري در پروژه تحقيقاتي مربوط به واحد BD پتروشيمي تبريز
-همکاري در پروژه صنعتي دانشگاه صنعتي سهند (بخش شبيه سازي)
-دوره آموزشي نرم افزار تخصصي CMG در شركت نفت كيش
-دوره آموزشي نرم افزار تخصصي ProII در مرکز کامپيوتر شركت ملي نفت
-شرکت در کارگاه آموزشی پژوهشگاه صنعت نفت در زمينه شبيه سازی مخازن کربناته شکافدار
-آموزش نرم افزار شبيه سازي Hysys وAspen براي دانشجويان دکتراي دانشگاه صنعتي سهند
-گذراندن دوره هاي كارآموزي در شركت هاي نفت مناطق مركزي و مهندسي و توسعه نفت
-دوره آموزشي مديريت پروژه- اقتصاد مديريت (مركز مطالعات بين المللي انرژي)
-دوره آموزشي آناليز مغزه هاي نفتي- مديريت مخزن- روش هاي ژئوفيزيكي (پژوهشگاه صنعت نفت)
-قراردادهاي Buy Back در پروژه هاي نفتي- امكان سنجي طرح ها و پروژه ها- مباني و مراحل انعقاد قراردادهاي EPC و اصول تأمين مالي پروژه (مركز مطالعات بين المللي انرژي)
-ارزيابي مالي و اقتصادي پروژه هاي صنعت نفت و ساير صنايع- نرم افزار امكان سنجي اقتصادي COMFARIII - اصول سرمايه گذاري و مديريت پورتفوليو (مركز مطالعات بين المللي انرژي)
-بررسي قراردادهاي سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز ايران و جهان- ارزيابي مطالعات فنی-اقتصادي پروژه هاي بالادستي (مركز مطالعات بين المللي انرژي)
-دوره آموزشي مهارت هايICDL و احراز رتبه عالي در تمامي هفت نرم افزار و مهارت مجموعه ICDL (شركت ملي نفت ايران)


وزارت نفت شرکتهای داخلی شرکتهای بین المللی اعضاء اوپک وزارتخانه ها اطلاع رسانی سایر پایگاهها
نفت
گاز
پالایش و پخش
پتروشیمی
منابع انسانی
بسیج
بیشتر
فلات قاره
ملی و مهندسی
پژوهشگاه
مناطق نفتخیز
شرکت پارس
ملی حفاری ایران
بیشتر
سین اپک - چین
انستیتیو برزیل
شورون
بى پى
نفت چین
نفت استرالیا
بیشتر
مدیریت کل اوپک
دبیرخانه اوپک - وین
عراق
ونزوئلا
قطر
آرامکو
بیشتر
کشور
نیرو
بهداشت
آموزش و پرورش
کار
صنعت، معدن و تجارت
بیشتر
ریاست جمهوری
دولت
ایران
شانا
انقلاب فرهنگی
روزنامه ایران
بیشتر
مجلس
قوه قضائیه
سازمان بازرسی
پرتال امام خمینی
صدا و سیما
معاونت برنامه ریزی
بیشتر